Reintregirea familiei in Norvegia

Dacă aveţi un membru de familie care locuieşte în Norvegia sau dacă doriţi să va întemeiaţi o familie alaturi de o persoană care locuieşte aici, puteţi solicita permis de imigrarea familiei pentru a veni aici şi a locui împreună cu partenerul dvs.

Persoana care locuieşte în Norvegia trebuie să aibă cetăţenie norvegiană, cetăţenie nordică sau să aibă permis de şedere permanentă (numit înainte permis de stabilire) ori un permis de şedere care poate constitui baza pentru permisul de şedere permanentă.

1. Pe cine puteti chema in Norvegia?
2. Cerinta de intretinere
3. Cerinta de a fi lucrat/studiat timp de patru ani în Norvegia
4. Ce documente trebuie sa anexez la cerere?
5. Intrebari frecvente

1. Pe cine puteti chema in Norvegia?

Membrii de familie apropiaţi au dreptul la un permis de imigrarea familiei:

 • Soţ/soţie sau partener înregistrat.
 • Concubin (relatia trebuie sa existe de cel putin doi ani).
 • Concubini care au copii împreună (chiar dacă nu aţi fost concubini cel puţin doi ani).
 • Copiii sub 18 ani.
 • Părinţi care au responsabilitatea zilnică pentru copii norvegieni sau părinţi care au drept de a petrece timp cu copiii lor aflaţi în Norvegia.

Cine mai poate primi un permis de imigrarea familiei:

 • Persoana care se va căsători în decurs de până la şase luni de la intrarea în Norvegia cu o persoană care locuieşte în Norvegia.
 • Mamă singură sau tată singur în vârstă de peste 60 ani şi fără membrii de familie apropiaţi în ţara natală.
 • Concubini care aşteaptă naşterea unui copil împreună.
 • Copil de peste 18 ani aflat în întreţinerea părinţilor, care nu are soţ/soţie sau concubin şi care a rămas ori rămâne în ţară când restul familiei obţine drept de şedere în Norvegia.
 • Frate (soră) bun cu vârstă sub 18 ani care nu are nici părinţi în viaţă nici alte persoane care să-l îngrijească în ţara natală sau în ţara în care el/ea locuiesc.

2. Cerinta de intretinere

Ca regulă principală, persoana din Norvegia trebuie sa-i poată întreţine pe ceilalti membri ai familiei. Aceasta înseamnă că persoana din Norvegia trebuie să aibă un venit de cel puţin 225.400 coroane norvegiene pe an înainte de impozitare (venit brut la 1 Iunie 2010).

De asemenea, se cere ca persoana din Norvegia să nu fi beneficiat de ajutor social în ultimul an.

Când dvs. ca solicitant nu sunteţi membru apropiat de familie (conform cerintelor de mai sus) al persoanei din Norvegia, se cere ca el sau ea să dispună de locuinţă pentru dvs. în Norvegia.

3. Cerinta de a fi lucrat/studiat timp de patru ani în Norvegia

Dacă persoana din Norvegia are statut de imigrant, este posibil să se impună cerinţa ca el sau ea să fi lucrat cu normă întreagă (sau să fi studiat timp de patru ani în Norvegia). Aceasta este valabil dacă dvs. şi persoana din Norvegia sunteţi logodnici, soţi, concubini care aveţi ori aşteptaţi copii împreună şi dacă aţi întemeiat familie cu persoana din Norvegia după venirea acesteia în Norvegia.

Dacă persoana din Norvegia este sau a devenit cetăţean norvegian ori de altă cetăţenie nordică nu se impune o astfel de cerinţă.

4. Ce documente trebuie sa anexez la cerere?

Cerinţele privind documentele ce trebuie anexate la cerere pot varia de la ţară la ţară şi se pot modifica în timp. De aceea este recomandabil ca dvs. să verificaţi care sunt cerinţele la ambasada ori consulatul din ţara din care solicitaţi.

Printre altele dvs. trebuie să anexaţi:

 • formularul de cerere completat în întregime şi semnat de dvs.
 • certificatul dvs. de naştere
 • copii ale tuturor paginilor din paşaportul dvs. (inclusiv ale paginilor goale)
 • documentaţie privind relaţia de rudenie dintre dvs. şi persoana care locuieşte în Norvegia
 • documentaţie privind faptul că persoana care locuieşte în Norvegia vă poate întreţine economic
 • documentaţie privind faptul că persoana din Norvegia are locuintă pentru dvs. (de exemplu contract de închiriere sau de proprietate)
 • documentaţie privind faptul că persoana din Norvegia a lucrat cu normă întreagă (sau a studiat cel puţin patru ani în Norvegia, dacă sunteţi printre cei la care se referă această cerinţă)
 • fotografie de paşaport /altă fotografie

Pot exista cerinţe suplimentare pentru anumite tipuri de solicitant. Ambasada sau poliţia va pot da mai multe informaţii privind documentaţia necesară pentru fiecare cerere în parte. Dacă nu se specifică altceva, trebuie ca documentele pe care dvs. le anexaţi să fie originale sau copii atestate de o autoritate autorizată.

Toate documentele trebuie traduse în norvegiană sau engleză de către un traducător autorizat.

5. Intrebari frecvente

Cât timp durează soluţionarea cererii?

O vedere generală asupra lungimii perioadei de aşteptare a răspunsului la solicitare găsiţi la adresa www.udi.no/saksbehandlingstider sau aflaţi contactând Directoratul pentru Străini (UDI). Puteţi de asemenea obţine informaţii despre lungimea perioadei de aşteptare în răspunsul la solicitare de la ambasada Norvegiei.

Pentru a evita o prelungire inutilă a perioadei de aşteptare a răspunsului este important să completaţi cu precizie formularul de cerere şi să anexaţi toate documentele necesare.

Unde depun cererea?

Pentru a solicita permisul de imigrarea familiei trebuie să depuneţi cererea la ambasada sau consulatul norvegian din ţara dvs. natală sau din ţara în care dvs. aţi avut permis de şedere în ultimele şase luni.

Pot intra/veni în Norvegia înainte de a fi primit permisul de imigrarea familiei?

În mod obişnuit nu puteţi intra în Norvegia înaintea primirii dreptului la permis. În anumite situaţii, dacă nu vă este necesară viza, puteţi totuşi intra în Norvegia şi înainta solicitarea dvs. de aici. Aceasta priveşte de exemplu situaţia de soţ/soţie sau concubin de peste doi ani ori cea de concubin care are copil ori aşteaptă naşterea unui copil împreună cu o persoană din Norvegia.

Persoana din Norvegia trebuie fie să aibă cetăţenie norvegiană sau nordică, fie să aibă permis de şedere permanentă ori un permis de şedere care poate constitui baza pentru permisul de şedere permanentă.

În cele mai multe cazuri pot face cerere din Norvegia şi copiii pe care îi aveţi dvs. împreună cu soţul/soţia dvs. (care locuieşte în Norvegia) şi care nu este cetăţean norvegian. Aceasta este valabil şi pentru copiii dvs. dintr-o relaţie anterioară, dacă puteţi face dovada că deţineţi custodia lor singur sau dacă aveţi consimţământul celuilalt părinte pentru stabilirea copilului în Norvegia.

Daca aveţi dubii referitoare la intrarea dvs. sau a copilului dvs. în Norvegia înainte de primirea permisului, este bine să vă adresaţi celei mai apropiate ambasade norvegiene (Norske Ambassade), sau să contactaţi Directoratul pentru Străini (UDI).

Se percepe taxă pentru a solicita imigrarea familiei?

Da, pentru a solicita imigrarea familiei se percepe taxă. Taxa se plăteşte la poliţie ori la ambasadă cu ocazia depunerii cererii. Copiii sub 18 ani nu plătesc taxă.

Pentru a afla valoarea actualizată a taxei accesaţi paginile de internet ale UDI-ului sau contactaţi reprezentanţa diplomatică cea mai apropiată de dvs. Taxa se poate plăti în numerar sau cu card bancar.

Taxa se poate de asemenea plăti anticipat (transfer prin cont bancar). În acest caz trebuie anexată chitanţa la cererea dvs., atât dacă trimiteţi cererea prin poştă cât şi dacă o depuneţi personal. Numărul de cont îl puteţi obţine de la poliţie sau de la ambasadă.

Este posibil să obţin permis de imigrarea familiei dacă membrul meu de familie din Norvegia are un permis de şedere care nu constituie baza pentru permisul de şedere permanentă?

Da, dar aceasta priveşte doar soţ/soţie, concubin şi copii. Este specificat în permisul de şedere al persoanei din Norvegia dacă permisul lui sau al ei constituie baza pentru imigrarea familiei.

Permisul meu de şedere şi de muncă obţinut în baza imigrării familiei trebuie înnoit?

Permisele de imigrarea familiei se acordă în mod obişnuit pentru o perioadă de un an. Este important să solicitaţi înnoirea cu o lună înainte de expirarea permisului. La înnoire se percepe taxă (copiii sub 18 ani nu plătesc taxă).

După cinci ani (pentru cetățenii din UE) puteţi solicita permisul de şedere permanent.

Pot face contestaţie dacă cererea este respinsă?

Da. Dacă faceţi contestaţie, aceasta va fi soluţionată de către UDI şi mai apoi de către Comisia de Apel pentru Străini (UNE), dacă UDI nu-şi modifică decizia anterioară. Contestaţia este gratuită.

Se acoperă cheltuielile de călătorie pentru membrii de familie care obţin permis de imigrarea familiei?

În mod obişnuit nu. Doar persoanelor care au obţinut protecţie(azil) sau care au în Norvegia statutul de refugiat transferat şi care au venituri mici sau care nu au nici un venit, le pot fi acoperite cheltuielile de călătorie pentru membrii de familie.

Doriţi mai multe informaţii despre imigrarea familiei în Norvegia?

Dacă doriţi mai multe informaţii despre imigrarea familiei, puteţi contacta reprezentanţa diplomatică cea mai apropiată de dvs. Dacă dvs. vă aflaţi în Norvegia, puteţi contacta UDI:

Utlendingsdirektoratet (UDI) – Postboks 8108 Dep. N-0032 Oslo; Adresa birourilor: Hausmannsgate 21; Telefon: (+47) 23 35 15 00; Fax: (+47) 23 35 15 15; www.udi.no; e-mail: [email protected].

Adauga un comentariu folosind contul de Facebook:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *